تماس با ما
درباره ما
فروشگاه سایت
تغدیه و نگهداری
گالری تصاویر
بیماریها
داروها
صفحه اصلی

 

مشکلات شایع در قناری :

 

1 - فتق شکمی  2 - مایت کیسه هوایی 3 - عفونت باکتریایی 4 - تاسی 5 - ساق شکسته 6 - بال شکسته 7 - ویروس آبله قناری 8 - کوکسیدوزیس 9 - Ecoli  10 - مشکلات چشمی 11 - بیماری های قارچی 12 - کرم های نواری 13 - انگل های داخلی 14 - کمبود ید 15 - سکته 16 - بکوکسویلاسموزیس 17 - مسمومیت با ظروف تفلون 18 - تریکوموناس 19 - کمبود ویتامین A  20 - Gape Worm

 

 

 

 

تماس با ما
درباره ما
فروشگاه سایت
تغدیه و نگهداری
گالری تصاویر
بیماریها
داروها
صفحه اصلی